[ux_text text_align=”left”]

Sürdürülebilirlik

mezzeMarin, daha mavi bir geleceğe inanır ve doğal kaynakların korunması adına maksimum özenle çalışır.

Üretiminin her aşamasında çevre ve denizlerin korunması için gerekli önlemleri alır, tabiatın sürdürülebilirliği için çevre politikalarından taviz vermez.

mezzeMarin başarıda sürekliliği sağlayan gücü çalışanlarının mutluluğu ve aidiyet duygularından alır.

Personelinin kurum içindeki huzuru, bağlılığına önem verir. Mesleki gelişimi için sürekli eğitime ve yenilenmeye inanır.

mezzeMarin, her adımını şeffaf olmanın özgüveniyle atar.

Kurum olarak toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet gösteren mezzeMarin, iletişime açık, erişilebilir ve bilgi paylaşımı konusunda şeffaflık ilkesine sahiptir.

[/ux_text]
Shopping Cart